واحد اندازه گیری اشیا و حیوانات

واحد هاي شمارش

باب واحد شمارش خانه و مغازه
بار واحد شمارش کالاي بسته بندي شده
برگ واحد شمارش کاغذ بدون جلد
بند واحد شمارش دسته‌ي کاغذ
تخته واحد شمارش قالي – پتو – فرش
واحد شمارش پارچه توپ
تير واحد شمارش فشنگ
ثوب واحد شمارش لباس دوخته
جام واحد شمارش شيشه و آينه
کفش جوراب ، دستکش جفت واحد شمارش
جلد واحد شمارش کتاب
مداد قرقره ، دکمه و جين واحد شمارش
حب واحد شمارش قرص ، قند ، آب نبات
حلقه واحد شمارش فيلم ، لاستيک ، چاه
مداد گردو و دانه واحد شمارش
دست واحد شمارش مبل ، ظروف
شمارش راديو ، تلويزيون ، دوربين دستگاه واحد
دسته واحد شمارش گل و گياه
دوجين واحد شمارش بسته هاي ۱۲ تايي
دهنه واحد شمارش مغازه
رأس واحد شمارش حيوانات اهلي
رشته واحد شمارش قنات ، گردن بند
سر واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله
سکه واحد شمارش انواع پول فلزي
شعله واحد شمارش لامپ ، شمع
شيشه واحد شمارش ظروف مايعات
طاقه واحد شمارش پارچه
طغري واحد شمارش نامه ، پاکت
عراده واحد شمارش توپ ، تانک
فال واحد شمارش چند عدد گردو
واحد شمارش وسيله‌ي نقليه‌ي هوايي ، دريايي فروند
فقره واحد شمارش چک ، سفته ، اسناد
قبضه واحد شمارش چاقو ، تفنگ ، مسلسل
قراسه واحد شمارش لوازم التحرير ، بند کفش

 

 

موضوع : واحدهاي شمارش

1- انسان و شتر : نفر
2- کفش و جوراب : جفت
3- سيگار : نخ
4- صابون : قالب
5- تخم مرغ : دانه
6- گواهينامه، چک بانکي : فقره
7- در و پنجره : عدد
8- مغازه، خانه، باغ و ... : باب
9- قاشق و چنگال و رختخواب : دست
10- درخت : اصله
11- پتو و فرش : تخته
12- پارچه : توپ
13- تفنگ : قبضه
14- کاغذ : بند - برگ
15- مجله و کتاب : جلد
16- هواپيما و کشتي  وبال گرد وزیر دریایی: فروند
17- سگ و پلنگ وشیر: قلاده
18- گل و آهن آلات : شاخه
19- دايره و جهت و زاويه : درجه
20- سرما و گرما : سانتي گراد
21- ماشين آلات و اتومبيل : دستگاه
22- گوسفند و گاو : راس
23- طول راه : کيلومتر
24- پنبه : عدل
25- حجم آب و مايعات : مترمکعب
26- حمام : واحد
27- نان : قرص
28- قنات و چاه : رشته
29- عکس : قطعه
30- فيلم عکاسي و لاستيک : حلقه

۳۱- قطار : رده =( واژه ی بیگانه ی رام )

[ سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۸ ] [ 20:43 ] [ خانم چوپانی آموزگار کلاس چهارم1 ]
[ ]